Γονείς

Αγαπητοί γονείς, 

H KareziStudies – Greek 4 all επιλέγει για να πραγματοποιήσει τα προγράμματά της πάντοτε χώρους που πληρούν προδιαγραφές ασφαλείας . Για πρώτη φορά θα πραγματοποιήσει τα σεμινάρια ελληνομάθειας για παιδιά 10-16 ετών απ όλον τον κόσμο στην παιδική κατασκήνωση pitsas camp , μια κατασκήνωση που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα:

Πολιτική Ποιότητας

Η κατασκήνωση Pitsas Camp, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας.

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 -

  H κύρια επιδίωξη της Pitsas Camp είναι η παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου αξιόπιστων υπηρεσιών παιδικής κατασκήνωσης, σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις των παιδιών.

Για να πετύχει αυτό το σκοπό η κατασκήνωση μας διαθέτει:

Προσωπικό που ικανοποιεί τις υψηλές προδιαγραφές των στόχων ποιότητας της κατασκήνωσης, διακρίνεται για την αγάπη του για τα παιδιά, το ήθος και την ωριμότητά του και έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του κατασκηνωτή και του κατασκηνωτικού πνεύματος γενικότερα.

Άρτια οργάνωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Πολιτική Ποιότητας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας που έχει συντάξει και αποδεχτεί η Pitsas Camp.

Διαδικασίες άριστα δομημένες και Πιστοποιημένες σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα για την εύρυθμη, ποιοτική και ασφαλή λειτουργία της κατασκήνωσης.